Knitting Stitch Patterns -- Knit & Purl Stitches-- Tilepurl and knit patterns Tile

free knitted square patterns Tile   Symbol Key

I - knit 1
- purl 1