Knitting Stitch Patterns -- Knit & Purl Stitches-- Forked lightningForked lightning Knit & Purl Stitches image
plain and purl Forked lightning

Forked lightning Knit & Purl Stitches scheme
pretty knitting stitches Forked lightning   Symbol Key

I - knit 1
- purl 1