Knitting Stitch Patterns -- Knit & Purl Stitches-- WallpaperWallpaper Knit & Purl Stitches image
knit and purl baby blanket pattern Wallpaper

Wallpaper Knit & Purl Stitches scheme
pretty knit stitches Wallpaper   Symbol Key

I - knitwise
- purlwise