Knitting Stitch Patterns -- Knit & Purl Stitches-- Interlacement


Interlacement knitting stitches
how to knit instructions Interlacement


   Symbol Key

I - knit 1
- purl 1