Knitting Stitch Patterns -- Knit & Purl Stitches-- InterlacementInterlacement knitting stitches

how to knit instructions Interlacement   Symbol Key

I - knit 1
- purl 1