Knitting Stitch Patterns -- Knit & Purl Stitches-- Rectanglesknitting samples Rectangles

knit purl patterns Rectangles   Symbol Key

I - knit 1
- - purl 1