Knitting Stitch Patterns -- Knit & Purl Stitches-- Tilingsimple knit purl scarf patterns Tiling

textured knitting stitches Tiling   Symbol Key

I - knit 1
- purl 1