Knitting Stitch Patterns -- Knit & Purl Stitches-- String bagString bag Knit & Purl Stitches image
knit and purl blanket String bag

String bag Knit & Purl Stitches scheme
knitting texture stitches String bag   Symbol Key

I - knitwise
- purlwise